Dokümanlar

UZLAŞTIRMACILARA ÖZEL DOKÜMANLAR


UZLAŞTIRMA ALANINDA YAZILAN TEZLER

TEZ NO: 511884
Tez Adı: Onarıcı adalet bağlamında ceza hukukunda uzlaştırma kurumu ve kapsamı / Reconciliation authority in the context of restorative justice and i̇ts coverage in criminal law
Yazar: ALİ SAVAŞ ÇUBUKÇUOĞLU
Danışman: PROF. DR. AYŞE NUHOĞLU AYKUT
Yıl: 2018
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
İNDİR

TEZ NO: 516953
Tez Adı: Ceza muhakemesi kanununda uzlaştırma / Criminal procedure law mediation
Yazar: MEHMET ATA ÇAM
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT AKSAN
Yıl: 2018
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
İNDİR

TEZ NO: 505270
Tez Adı: Ceza muhakemesinde alternatif uyuşmazlık çözümü olarak “uzlaştırma kurumu” / Institution of reconciliation as an alternative dispute resolution in penal procedure
Yazar: RAİF BIKMAZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ÖZDEM ÖZAYDIN
Yıl: 2018
Yer Bilgisi: İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
İNDİR

TEZ NO: 443267
Tez Adı: Ceza Muhakemesi Kanununda uzlaşma
Yazar: HAKKI YILMAZ
Danışman: DOÇ. DR. MEHMET SİNAN ALTUNÇ
Yıl: 2016
Yer Bilgisi: Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
İNDİR

TEZ NO: 446839
Tez Adı: Türk ceza adalet sisteminde uzlaşma kurumu / Reconciliation in Turkish criminal justice system
Yazar: ESRA AKÖZEK
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TİMUÇİN KÖPRÜLÜ
Yıl: 2016
Yer Bilgisi: Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
İNDİR

TEZ NO: 428400
Tez Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaşma / The conciliation in Criminal Procedure Law
Yazar: MEHMET KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ELVAN KEÇELİOĞLU
Yıl: 2016
Yer Bilgisi: Çankaya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Ceza Muhakemesi Hukuku = Law of Criminal Procedure ; Karşılaştırmalı Hukuk = Comparative Law ; Türk Ceza Hukuku = Turkish criminal law ; Uzlaşma = Reconciliation
İNDİR

TEZ NO: 378515 (İngilizce)
Tez Adı: Conciliation in Turkish Criminal Procedure Law / Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaştırma
Yazar: PAKİZE PELİN ÖZŞAHİNLİ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. KORAY DOĞAN
Yıl: 2014
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı
Konu: Hukuk = Law ; İşletme = Business Administration
Dizin: Ceza Muhakemesi Hukuku = Law of Criminal Procedure ; Türk Ceza Hukuku = Turkish criminal law ; Uzlaşma = Reconciliation ; Uzlaşma kurumları = Comprimise institutions
İNDİR

TEZ NO: 419155
Tez Adı: Türk Ceza Hukukunda uzlaşma / Reconciliation in Turkish Criminal Law
Yazar: NURDAN ŞAHİN
Danışman: DOÇ. DR. ALİ RIZA ÇOBAN
Yıl: 2014
Yer Bilgisi: Kırıkkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Ceza Muhakemesi Hukuku = Law of Criminal Procedure ; Türk Ceza Hukuku = Turkish criminal law ; Türk Ceza Kanunu = Turkish Penal Code ; Uzlaşma = Reconciliation ; Uzlaşma kurumları = Comprimise institutions
İNDİR

TEZ NO: 353053
Tez Adı: Ceza muhakemesinde uzlaşmada İzmir modeli / The conciliation in the criminal procedure: İzmir as a sample
Yazar: FERDA ESER
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA RUHAN ERDEM
Yıl: 2013
Yer Bilgisi: Yaşar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
İNDİR

TEZ NO: 345102
Tez Adı: Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta uzlaşma / Conciliation in the Turkish law and conciliation in the comparative law
Yazar: NURİ BERKAY ÖZGENÇ
Danışman: DOÇ. DR. AHMET CANER YENİDÜNYA
Yıl: 2013
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
İNDİR

TEZ NO: 322098
Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi hukukunda uzlaşma / Conciliation in Turkish Criminal and Penal Procedure law
Yazar: NEZİHE BALCI DEMİREL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. R. BARIŞ ERMAN
Yıl: 2012
Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / İnsan Hakları Hukuku Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Ceza Muhakemesi Hukuku = Law of Criminal Procedure ; Onarıcı adalet = Restorative justice ; Türk Ceza Hukuku = Turkish criminal law ; Türk Ceza Kanunu = Turkish Penal Code ; Uzlaşma = Reconciliation ; Şikayet = Complaint
İNDİR

TEZ NO: 332651
Tez Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaşma kurumu / The conciliation board in Criminal Procedure Law
Yazar: SERKAN KÖSE
Danışman: PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN
Yıl: 2012
Yer Bilgisi: Çankaya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Arabuluculuk = Mediation ; Ceza Muhakemesi Hukuku = Law of Criminal Procedure ; Onarıcı adalet = Restorative justice ; Uzlaşma = Reconciliation ; Uzlaşma kurumları = Comprimise institutions
İNDİR

TEZ NO: 279143
Tez Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaştırma / Conciliation in Criminal Procedure Law
Yazar: NAZIM TUNÇ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MURAT ERCAN
Yıl: 2010
Yer Bilgisi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Yönetimi Anabilim Dalı / Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Ceza Hukuku = Criminal Law ; Ceza Muhakemesi Hukuku = Law of Criminal Procedure ; Müzakere = Agontiation ; Onarıcı adalet = Restorative justice ; Uyuşmazlık = Incompatibility ; Uzlaşma = Reconciliation
İNDİR

TEZ NO: 231377
Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaşma / The conciliation in the Criminal Procedure Law
Yazar: CANDİDE ŞENTÜRK
Danışman: DOÇ. DR. MUSTAFA RUHAN ERDEM
Yıl: 2009
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Uzlaşma = Reconciliation ; Uzlaşma = Reconciliation ; Uzlaşma kurumları = Comprimise institutions
İNDİR

TEZ NO: 253206
Tez Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda uzlaştırma / Reconciliation of Criminal Procedure Law
Yazar: EREN ŞENLİ
Danışman: DOÇ. DR. HANDAN YOKUŞ SEVÜK
Yıl: 2009
Yer Bilgisi: Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Ceza Muhakemesi Hukuku = Law of Criminal Procedure ; Uzlaşma = Reconciliation
İNDİR

TEZ NO: 218515
Tez Adı: Ceza adalet sisteminde uzlaştırma / Victim-offender mediation on criminal justice system
Yazar: EKREM ÇETİNTÜRK
Danışman: PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ
Yıl: 2008
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Konu: Hukuk = Law
Dizin: Ceza yargılaması = Criminal procedure
İNDİR

* 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre tezlerin telif hakkı eser sahiplerine aittir. Tezler, Ulusal Tez Merkezinden alınmıştır. (https://tez.yok.gov.tr)


Translate »